FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na popularne pytania

Do włączenia urządzenia Glugbar nie są wymagane żadne przyciski, wystarczy wdychać powietrze przez ustnik. Po zdjęciu zabezpieczeń na ustniku oraz na spodzie urządzenia Glugbar jesteś gotowy na wyjątkowe wrażenia.

Prosimy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z działem obsługi Klienta. Kontakt z nami
 

1. Upewnij się, że opakowanie jest nieuszkodzone i nie było wcześniej otwarte.

2. Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij jednorazowy papieros elektroniczny z opakowania.

3. Usuń zatyczkę z ustnika oraz naklejkę zabezpieczającą znajdującą się na spodzie produktu.

4. Produkt jest gotowy do użycia. Aktywowany jest poprzez wdech.

5. Po zakończonym wdechu, należy zrobić przerwę przed kontynuowaniem dalszego użytkowania.

osób poniżej 18 roku życia;

kobiet w ciąży i karmiących piersią;

osób niepalących i nieużywających elektronicznych papierosów;

osób cierpiących z powodu problemów z wątrobą i nerkami, jak i osób cierpiących na przewlekłą chorobę gardła, przełyku czy przepukliny. Osób cierpiących z powodu chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi bądź cukrzycy, cierpiących na choroby układu krążenia, problemy z wątrobą lub nerkami, cierpiących z powodu schorzeń układu nerwowego, oddechowo-krążeniowego, układu hormonalnego, układu wydalniczego, układu pokarmowego oraz wszelkich innych chorób czy zaburzeń;

Wyrobu nie należy używać w przypadku jego uszkodzenia lub w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego bądź źródeł ciepła. Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym zarówno podczas przechowywania jak i użytkowania. Po wyczerpaniu się płynu nie należy próbować otwierać lub napełniać wkładu ponownie. Gdy bateria urządzenia zostanie w pełni wyczerpana, nie należy podejmować prób jej ponownego ładowania. Jeśli urządzenie jest użytkowane, transportowane lub przechowywane niezgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta, może dojść do obniżenia jego wydajności, uszkodzenia lub całkowitej utraty funkcjonalności. Po zakończeniu użytkowania należy dokładnie umyć ręce. Pojemnik z pozostałą zawartością usunąć zgodnie z miejscowymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami, do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

W przypadku zanieczyszczenia plynem odzieży, należy natychmiast ją zdjąć i koniecznie wyprać przed następnym użyciem.

W przypadku przypadkowego połknięcia płynu, natychmiast przepłucz jamę ustną dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktuj się z Ośrodkiem Zatruć oraz lekarzem.