Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Glugbar

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Glugbar, należący do BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie. Sklep Glugbar dba o prywatność swoich Klientów i podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, posiadający numer KRS: KRS 0000949019, numer REGON: 521040619, numer NIP: 945-225-23-02, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, o statusie aktywnym, działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem Żabiniec 38 / LU3, 31-215 Kraków.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Sklep Glugbar przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane transakcyjne (np. informacje o zamówieniach, płatności)
 • Dane techniczne (np. adres IP, dane o przeglądarce internetowej)
 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez sklep Glugbar w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz świadczeniem oferowanych usług, w szczególności w następujących celach:

 • Realizacja zamówień i dostawa towarów
 • Obsługa konta klienta
 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Komunikacja z Klientem w zakresie złożonych zamówień lub zapytań
 • Marketing bezpośredni, w tym przesyłanie newslettera
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez sklep Glugbar odbywa się na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Wykonanie umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na żądanie Klienta, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Spełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w szczególności związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz sklepu Glugbar, takim jak dostawcy płatności, dostawcy usług logistycznych oraz firmy marketingowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez sklep Glugbar przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Prawa Klientów

Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 1. Zasady ochrony danych osobowych

Sklep Glugbar podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Zapewniamy również, że wszyscy pracownicy i podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych Klientów, są zobowiązani do zachowania ich poufności.